Wzory dokumentów

Wzory umów

Umowa najmu lokalu

15 zł

Pakiet: umowa zlecenie + rozwiązanie umowy zlecenie

15 zł

Pakiet: umowa o pracę + rozwiązanie umowy o pracę

20 zł

Pakiet: umowa o dzieło + rozwiązanie umowy o dzieło

15 zł

Wzór umowy o zachowaniu poufności

30 zł

Wzór umowy lojalnościowej/ umowy o zakazie konkurencji

30 zł

Wzór umowy z lekarzem o świadczenie usług medycznych (B2B)

30 zł

Wzory umów

Instrukcja rejestracji jako producent konopi włóknistej w KOWR

40 zł

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

70 zł

Pozwolenie na import suszu z krajów UE do Polski

100 zł

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących konopie włókniste

70 zł

Wniosek o wiążącą informację taryfową

100 zł

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie, obrót i magazynowanie środków psychoaktywnych i leków psychotropowych

150 zł

Wniosek o rejestrację zakładu w głównym inspektoracie sanitarnym/ farmaceutycznym

200 zł

WZORY REGULAMINÓW DLA SKLEPÓW CBD ORAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TERAPII MEDYCZNĄ MARIHUANĄ

Regulamin na internetowy sklep konopny z produktami CBD

70 zł

Polityka prywatności sklepu konopnego CBD

50 zł

Regulamin na stronę internetową dla podmiotu świadczącego usługi telemedyczne z zakresu terapii medyczną marihuaną

150 zł

Polityka prywatności dla podmiotu świadczącego usługi telemedyczne z zakresu terapii medyczną marihuaną

250 zł

Regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego

300 zł

Regulamin ochrony danych osobowych dla podmiotu leczniczego

400 zł

Regulamin udzielania teleporad

150 zł

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla podmiotu leczniczego

70 zł