Z powodu faktu, że niektórzy pacjenci samodzielnie produkują ekstrakty i koncentraty z konopi, do Ministra Zdrowia skierowano interpelację poselską nr 17218 w sprawie legalności takiego uzyskiwania tych substancji z konopi włóknistych. Odpowiedź na interpelację została udzielona przez Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 7 lutego 2021 roku. W odpowiedzi podano, że w Polsce nie jest dozwolone prowadzenie upraw konopi włóknistych w celach medycznych na własny użytek.

Tak przedstawia się treść wypowiedzi:

W przypadku, gdy ekstrakcja substancji psychotropowej wykorzystywana jest do otrzymywania produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego, to zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz lub dystrybucję środków odurzających lub substancji psychotropowych. Powyższe zezwolenia wydawane są Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Jeżeli ekstrakcja substancji psychotropowej przeprowadzana jest podczas wytwarzania substancji czynnej to wówczas na podstawie art. 51b ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne wymagane jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych oraz uzyskanie  zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Obecnie nie są planowane prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.