Przemyt marihuany oraz narkotyków – co za to grozi?

Przemyt marihuany oraz narkotyków – co za to grozi?

Artykuł 55 ustawy przeciwdziałaniu narkomani brzmi: Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub...