Przemyt marihuany oraz narkotyków – co za to grozi?

Przemyt marihuany oraz narkotyków – co za to grozi?

Artykuł 55 ustawy przeciwdziałaniu narkomani brzmi: Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub...
Handel narkotykami – jaka kara grozi w Polsce?

Handel narkotykami – jaka kara grozi w Polsce?

W Polsce narkotyki są nielegalne, co jednoznacznie wynika z przepisów prawa. Za wytwarzanie i handel substancjami odurzającymi oraz psychotropowymi grożą szczególnie surowe kary. Osoby, które czerpią korzyści majątkowe z rozprowadzania narkotyków również popełniają...