Strefa osoby indywidualnej

Dla osób fizycznych gwarantujemy:

  • pomoc prawną w sprawach karnych:
  • obrona osób, które zostały złapane z marihuaną;
  • obrona osób, które zostały złapane z narkotykami miękkimi/ twardymi;
  • obrona osób, które uprawiały na użytek własny;
  • obrona pacjentów medycznej marihuany;
  • obrona za handel narkotykami;
  • obrona za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem substancji odurzających
  • reprezentację przed organami regulacyjnymi
  • doradztwo w zakresie ryzyka związanego z transportem konopi przez granice państw UE i poza nie oraz opracowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie zagrożeń.