Na mocy obowiązujących przepisów, zakazane jest uprawianie maku niskomorfinowego, co odnosi się do rośliny z gatunku mak lekarski, w przypadku której zawartość morfiny w torebce/makówce bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi mniej niż 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny. Również objęte karą jest uprawa konopi włóknistych, które są roślinami z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), jeżeli suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

Kto może uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych?

Rośliny te mogą być hodowane wyłącznie w przemyśle takim jak:

  • włókienniczy,
  • chemiczny,
  • farmaceutyczny,
  • budowlany,
  • spożywczy.

Obecnie ogólnie zakazana jest uprawa jakiejkolwiek odmiany konopi. Jednak, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. W przypadku prowadzenia działalności w branży konopnej, istnieją jednak pewne ograniczenia, które muszą być spełnione przez zainteresowane osoby. Każdy kto chce zacząć uprawę konopi włóknistych nie może być notowany za:

  • zakazaną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie, kradzież z włamaniem środków odurzających bądź substancji psychotropowych czy też nowych substancji psychoaktywnych lub przetworów z maku.

Gdzie można złożyć wniosek o zezwolenie na uprawę oraz ile czeka się na decyzję?

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy bądź miasta na prawach powiatu. Oczekiwanie na decyzję może trwać około miesiąca, jednak termin może być wydłużony do 2 miesięcy. Może zdarzyć się sytuacja, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie wtedy mamy 14 dni na odwołanie się od decyzji. 

Jaki jest koszt ubiegania się o zezwolenie?

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, jeśli jednak chcesz skorzystać z pomocy prawnika lub kancelarii prawnej wtedy dochodzi opłata w kwocie 17 zł za pełnomocnictwo.