W Polsce narkotyki są nielegalne, co jednoznacznie wynika z przepisów prawa. Za wytwarzanie i handel substancjami odurzającymi oraz psychotropowymi grożą szczególnie surowe kary. Osoby, które czerpią korzyści majątkowe z rozprowadzania narkotyków również popełniają przestępstwo narkotykowe.

Jeśli osoba zostanie zatrzymana za handel narkotykami, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Kary za handel narkotykami reguluje w Art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprzedaż narkotyków grozi karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeśli narkotyki zostaną sprzedane osobie nieletniej, kara nie może być mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności.

Jakie przepisy regulują kary za handel narkotykami?

Informacje o karach za handel środkami odurzającymi znajdziemy w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 59 ust. 1 ustawy mówi jasno, że:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie:

  • środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
  • ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ważne jest podkreślenie, że sprzedaż narkotyków nie musi wiązać się wyłącznie z korzyścią finansową. Według ustawy, karane jest również osiąganie korzyści osobistej z handlu narkotykami. Przykładowo, jeśli ktoś udziela komuś narkotyku w zamian za ważną informację, również popełnia przestępstwo.

Czy za handel środkami odurzającymi, psychotropowymi sąd zawsze wymierzy karę pozbawienia wolności? 

Nie. Sąd może uznać, że sprzedaż narkotyków była w danej sytuacji tzw. wypadkiem mniejszej wagi. W tej szczególnej sytuacji Sąd może zasądzić wyrok grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kiedy handel narkotykami zostanie uznany za wypadek mniejszej wagi? 

Sąd bierze pod uwagę kilka kwestii czyli: jak wielu osobom sprawca sprzedał narkotyki i od jak dawna nimi handlował, jaka ilość narkotyku oraz jaki rodzaj został sprzedany.

Jaka kara za handel marihuaną?

Można zauważyć, że Sąd łagodniej traktuje przestępstwa narkotykowe związane z marihuaną. Jest ona uznawana za mniej szkodliwą od innych narkotyków. Posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek uznawane jest najczęściej za wypadek mniejszej wagi.

Handel marihuaną jest jednak traktowany tak samo, jak handel każdym innym narkotykiem. Zgodnie z Ustawą grozi za niego kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.