FAQ

Czy mogę palić medyczną marihuanę w miejscach publicznych?

Medyczna marihuana jest legalna w Polsce od 2017 roku. Receptę na medyczną marihuanę może otrzymać pacjent po konsultacji z lekarzem, jeśli jego schorzenia będą kwalifikować się do terapii medyczną marihuaną. 

 

Przepisy jasno określają, że pacjent może używać marihuany medycznej również w miejscu, w którym ma taką potrzebę. Zapis ten dotyczy także przestrzeni publicznej, zatem ulicy, parku, a także kawiarni. Pacjent może posiadać przy sobie zarówno susz, jak i waporyzator potrzebny do zażycia leku.

 

Medyczną marihuanę można zatem przyjmować w miejscach publicznych, jednak w przypadku kontroli policyjnej należy posiadać dokument potwierdzający legalny zakup leku, skan recepty oraz opcjonalnie zalecenie od lekarza o leczeniu konopiami.

Czy mogę uprawiać konopie na własny użytek w domu?

Nie, na ten moment polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii możliwa jest jedynie uprawa konopi włóknistych prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

 

Wiele osób ma błędne przekonanie, że posadzenie w doniczce 1 krzaka konopi (marihuany) nie jest uprawą (hodowlą). Uprawa marihuany o powierzchni 1 doniczki to także uprawa, która jest zabroniona i podlega karze (zaś w przypadku konopi włóknistych wymaga zezwolenia).

Czy mogę sprzedawać wyhodowane w swoim domu konopie bez żadnej licencji?

W Polsce jakakolwiek uprawa konopi innych niż włókniste jest całkowicie zakazana, w związku z tym obrót marihuaną, nawet małymi ilościami, również jest zakazany i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. 

Jednak i z uprawą konopi włóknistych powiązane są pewne ograniczenia – ta uprawa może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

 

Co więcej uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na jej uprawę.

Co daje status pacjenta medycznej marihuany?

Pacjent medycznej marihuany ma dostęp do surowca z legalnego, standaryzowanego farmaceutycznie źródła. Dodatkowo przyjmuje susz w kontrolowany przez lekarza prowadzącego sposób. 

Medyczna marihuana jest w Polsce legalna od 2017r, w związku z tym podczas ewentualnej kontroli policji pacjent może czuć się bezpiecznie. 

Pacjent musi mieć przy sobie skan recepty, dowód zakupu oraz trzymać susz w oryginalnym opakowaniu z apteki. Dokumenty najlepiej posiadać w formie papierowej. Najczęściej po okazaniu dokumentów interwencja policji kończy się. 

Nieposiadanie wyżej wymienionych dokumentów przy sobie może skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3, dlatego tak ważne jest posiadanie ww. dokumentów, by w razie kontroli policji łatwo udowodnić legalność posiadanego suszu. 

Należy mieć na uwadze, że każda interwencja policji różni się okolicznościami, takimi jak treść zawiadomienia, miejsce interwencji (mieszkanie, impreza masowa, plener), sposób zachowania pacjenta. Organy ścigania są uprawnione w każdej sytuacji, gdy mają uzasadnioną wątpliwość, do przeszukania pacjenta MM pod kątem posiadania nielegalnych substancji. Najczęściej jednak kontrola poprzestaje na weryfikacji kompletu dokumentów pacjenta.

Jakie dokumenty są wymagane do importu suszu konopnego?

Procedury importu suszu konopnego do Polski są różne w zależności od tego czy susz importowany jest z krajów należących do Unii Europejskiej, czy z państw spoza UE. 

 

Import suszu konopnego z UE jest zdecydowanie prostszy. Nie ma konieczności ponoszenia żadnych opłat celnych, jednakże przedsiębiorca może przewidywać kontrolę np. ze strony urzędu celno-skarbowego. Należy pamiętać, że import produktów konopnych z krajów należących do UE jest  mniej sformalizowany, ale nadal podlega nadzorowi. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości może dojść do zatrzymania towaru.

 

W przypadku importu suszu konopnego z krajów spoza UE procedury wyglądają nieco inaczej i są bardziej restrykcyjne. Podczas tego rodzaju importu urząd celny będzie inaczej kwalifikował  produkty konopne. W celu przewiezienia towaru konieczne jest uzyskanie pozwolenia ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Sprowadzane produkty muszą zostać przyporządkowane do jednego z 3 kodów CN. Uzyskanie pozwolenia jest jak najbardziej możliwe, więc nie musisz obawiać się o wzrost kosztów, jeśli posiadasz bardzo korzystne umowy z partnerami spoza UE. W tym zakresie trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

 

Warunki, które należy spełnić jeśli chodzi o import są zależne od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. 

Ile kosztuje pierwsza konsultacja?

Koszt pierwszej konsultacji w kancelarii wynosi 250 zł, a czas jej trwania to około 45 min. W nagłych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z pogotowia prawnego. Cena konsultacji w pilnych i nagłych sytuacjach, odbywających się poza godzinami pracy kancelarii to 400 zł.

Czy mogę prowadzić po zażyciu marihuany?

Według polskiego prawa prowadzenie pojazdów, w tym samochodu pod wpływem środków odurzających lub innego rodzaju substancji wpływających na układ nerwowy, w tym medycznej marihuany, jest przestępstwem. Niestety, jak dotąd nie sprecyzowano dozwolonej zawartości THC we krwi, tak jak jest to uregulowane w przypadku alkoholu. Nie powinno się zatem wsiadać za kierownicę również po zastosowaniu medycznej marihuany. Bez znaczenia niestety pozostaje fakt, że została ona użyta ze względów medycznych. 

Istotny jest przede wszystkim wpływ na sposób jazdy kierowcy.

 

Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone, iż kierowca działał pod wpływem środka odurzającego i zaburzającego percepcję, co w konsekwencji uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu, ponosi on karę wymierzoną na podstawie przepisów kodeksu karnego. 

 

Co istotne, prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest przestępstwem, nawet jeśli wykryte zostaną tylko śladowe ilości niedozwolonych substancji w organizmie. W Polsce jazda pod wpływem marihuany stwierdzana jest za pomocą narkotestu, w którym stężenie THC w organizmie nie ma żadnego znaczenia.