Marihuana to jedna z najczęściej stosowanych narkotyków na świecie, a jej status prawny różni się w zależności od kraju. W wielu krajach marihuana jest całkowicie zakazana, podczas gdy w innych jest legalna do celów medycznych, a jeszcze w innych jest całkowicie legalna. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w Polsce marihuana jest zakazana zarówno pod względem posiadania, uprawy (nie licząc instytutów badawczych, które dostaną pozwolenie od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego) oraz handlu, a za nielegalne działania związane z tą substancją grożą surowe kary prawne.

Posiadanie marihuany jest karane grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawieniem wolności do lat 3. Jednak w praktyce sprawy sądowe za posiadanie marihuany w małych ilościach często jest umarzane lub kończą się mandatem lub grzywną, warto również dodać że nie wyklucza to innych nieprzyjemnych sytuacji, takich jak przeszukanie mieszkania lub pojazdu. Posiadanie większych ilości marihuany, przemyt, handel lub uprawa, już jest traktowane jako zbrodnia i jest karane surowiej.

Uprawa marihuany jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Handel zaś grozi karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przemyt narkotyków jest karany pozbawieniem wolności od 1 do 5 lat. W przypadku mniejszej ilości narkotyków, kara może być ograniczona do grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Należy jednak pamiętać, że kary związane z nielegalnym posiadaniem, uprawą czy handlem marihuany są zależne od indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Na przykład, osoba oskarżona o handel marihuaną, która działa w ramach organizacji przestępczej, może otrzymać surowszą karę niż osoba, posiadająca narkotyki na własny użytek. Ponad to osoba która została już kilka razy skazana za ten sam czyn, traktowana jest jako recydywista, a co za tym idzie grożą jej surowsze kary.

Jeśli grożą ci konsekwencje prawne za uprawę marihuany, lub kiedy twój susz przekracza dopuszczalną ilość 0.2% THC, zgłoś się do nas a my dobierzemy odpowiednią linię obrony i doradzimy w sprawach prawnych. Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy aby uzyskać potrzebną Ci pomoc.