Przestępstwo produkcji narkotyków jest regulowane przez artykuł 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce. Produkcja narkotyków obejmuje działania polegające na wytwarzaniu, przetwarzaniu lub przerabianiu środków odurzających, substancji psychotropowych lub przetwarzaniu słomy makowej. 

Wytwarzanie to wszelkie czynności mające na celu uzyskanie narkotyków, takie jak oczyszczanie, ekstrakcja czy suszenie. Przetwarzanie odnosi się do działań zmierzających do przekształcenia środków odurzających. Natomiast przerabianie polega na tworzeniu mieszanek narkotyków lub nadawaniu im nowej postaci.

Warto zdawać sobie sprawę, że samo uprawianie konopi nie jest uznawane za przestępstwo produkcji narkotyków, o którym mowa w artykule 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeśli osoba zajmuje się jedynie uprawą konopi, zostanie odpowiedzialna za przestępstwo zgodnie z artykułem 63 wspomnianej ustawy. Jednak, jeśli organy ścigania ustalą, że osoba nie tylko uprawiała konopie, ale również przeprowadzała czynności takie jak suszenie po zbiorze nasion, takie zachowanie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo produkcji narkotyków.

Zgodnie z ugruntowaną praktyką orzeczniczą, suszenie ziela konopi jest uważane za jedno z istotnych działań związanych z wytwarzaniem substancji odurzających. Praktyka orzecznicza wynikająca z licznych podobnych postępowań dotyczących uprawy i produkcji marihuany wskazuje, że do produkcji tego narkotyku nie jest konieczne posiadanie specjalistycznego sprzętu ani stosowanie dodatkowych substancji chemicznych. Proces produkcji polega głównie na suszeniu zebranych roślin, ich rozdrobnieniu i podziale na porcje przeznaczone na rynek.

Istnieje istotna różnica między samą hodowlą i zbieraniem konopi a procesem „przygotowania” zebranego ziela do stanu, w którym staje się substancją odurzającą. Po samym ścięciu, ziele konopi nie posiada jeszcze właściwości odurzających. Dopiero po przeprowadzeniu procesu suszenia, uzyskuje się substancję, która może być wykorzystywana jako środek odurzający. Zgodnie z interpretacją zawartą w art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) proces suszenia zebranego ziela prowadzi do wytwarzania substancji odurzających.

Jaka kara grozi za wytwarzanie środków odurzających?

W Polsce produkcja narkotyków jest zagrożona karą pozbawienia wolności, która może być bardzo surowa, zwłaszcza w przypadku produkcji większych ilości narkotyków. Prawo polskie rozróżnia różne kategorie narkotyków, takie jak narkotyki miękkie (np. marihuana) i twarde (np. kokaina, heroina), oraz określa różne zakresy kar dla poszczególnych substancji.

Zgodnie z polskim prawem, za produkcję narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku produkcji większych ilości narkotyków lub w sytuacji, gdy czyn ten prowadzi do niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia innych osób, kara może być wyższa i wynosić od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto, za prowadzenie działalności zorganizowanej w celu produkcji narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat.

Warto podkreślić, że wymienione kary stanowią ogólne ramy prawne i konkretne wyroki są uzależnione od wielu czynników, takich jak okoliczności sprawy, skala działalności, wcześniejsze przewinienia oskarżonego itp. W każdym przypadku sąd podejmuje indywidualną decyzję w oparciu o konkretne okoliczności danej sprawy.