W 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która objęła akcyzą tzw. produkty nowatorskie przeznaczone do palenia lub waporyzacji. Pomimo, że ustawa została wprowadzona początkiem października 2020 roku, to dopiero obecnie widać jej efekty. Wielu przedsiębiorców nie jest pewnych, które produkty dokładnie podlegają opodatkowaniu, a także jak dokładnie należy je sklasyfikować. Jednakże, wytyczna orzecznicza wskazuje na to, że susz konopny został objęty akcyzą. Istnieją wciąż pewne niejasności co do zasad opodatkowania, lecz wskazuje się, że w najbliższej przyszłości rząd zamierza wprowadzić bardziej szczegółowe wytyczne w tej kwestii.

Akcyza na susz konopny wynosi 155,79 zł za każdy kilogram, co w przypadku detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia wynoszącej 32,05% średniej ważonej, oznacza, że produkcja jednego grama suszu z konopi przemysłowych podlega opodatkowaniu akcyzą w wysokości około 75 gr. Przedsiębiorcy działający w branży CBD mogą spodziewać się konieczności zapłaty zaległego podatku z ostatnich pięciu lat wraz z odsetkami.

Co będzie potrzebne do akcyzy na susz konopny?

Aby móc wytwarzać i pakować produkty opodatkowane akcyzą, konieczne jest prowadzenie działalności w składzie podatkowym. Aby otrzymać odpowiednie pozwolenie, wymagana jest rejestracja VAT. Jednak formalności te to nie koniec wymagań. Przedsiębiorcy są także zobowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Co zrobić jeśli ma się zaległości w akcyzie?

Niestety, w większości przypadków konieczne będzie uregulowanie zaległej akcyzy wraz z odsetkami. Wymaga to także przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z podatkiem oraz wdrożenia odpowiednich procesów rozliczania akcyzy, co obejmuje uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu akcyzowego. Proces otrzymania takiego zezwolenia może się bardzo przeciągać w czasie i wymaga dokładnego dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów. Aby uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów, ważne jest, aby uregulować wszelkie zaległości z tytułu akcyzy, w tym także te, które powstały na przestrzeni czasu od wprowadzenia w życie przepisów. Należy również unikać spowodowania powstania kolejnych zobowiązań z tytułu akcyzy, co może skutkować koniecznością uiszczenia dodatkowych odsetek za zwłokę.

Jaki jest VAT na susz konopny?

W zakresie stawki VAT wielu przedsiębiorców rozważa wybór między 23% a 8%. W rzeczywistości często wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie wiążącej informacji stawkowej. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej nomenklatury scalonej oraz przedstawienie dokumentacji z własną propozycją. Najczęściej przyznawana jest stawka VAT w wysokości 8%, jednak proces rozpatrzenia przez Urząd może trwać bardzo długo. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika.